T-DOSE is a free and yearly event held in The Netherlands to promote use and development of Open Source Software. During this event Open Source projects, developers and visitors can exchange ideas and knowledge. This years event will be held on 28 and 29 November 2015 at the Fontys University of Applied Science in Eindhoven.

27 and 28 October 2012

Day: Saturday

Room: Track 2 (main)
Day: Saturday
Time: 09:45 - 10:00 hrs

Opening of T-DOSE 2012 in the main track.

Room: Track 2 (main)
Day: Saturday
Time: 10:00 - 11:00 hrs

Keynote

Room: Track 1 (left)
Day: Saturday
Time: 11:00 - 12:00 hrs

November 2011 finally saw the release of the Doom3 game engine "idTech4" as GPL. The engine is over eight years old now, but is still held in high regard in the gaming community. Immediately, people started studying the source code to figure out how John Carmack et al. implemented all the special features.

The Eindhoven Startup Vector Fabrics took the game engine as a case study for their Pareon parallelization tool. While Carmack's team has written efficient code, they could improve the source code to run better on modern multicore systems and achieve a higher frame rate.

In this talk, Maurice will first show how to use the open-source 'perf' profiling tool and the 'flame-graph' extension to analyze and visualize where the program spends most of the time.

Then he will show how to use the Vector Fabrics 'Pareon' tool to do a more in-depth analysis of parallelization opportunities. In particular, he will show how Pareon helps to find interesting loops to parallelize and how it can help to create a parallel implementation of the now open source game, resulting in higher frame rates.

Maurice is strongly against animal cruelty in real life, but vows that dozens of monsters shall die during the demonstration of the improved game engine.

The slides of his presentation can be downloaded here: [slides]

Room: Track 2 (main)
Day: Saturday
Time: 11:00 - 12:00 hrs

Apart from the question which source code editor is better, few issues get a more heated reception among software engineers than the one whether software should be patentable. This is particularly true in Europe, where the 1978 European Patent Convention (EPC) explicitly forbids patents on “computer programs as such”. Yet, judicial decisions from the European Patent Office (EPO) and a failed attempt at European legislation have turned this seemingly clear phrase into a quagmire.

In the USA anything under the sun can be patented: the USPTO granted no less than 145,000 patents on software inventions in the late nineties and early naughts. The quality of these patents was notoriously low, thanks to nonexistent prior art databases and a self-imposed limit of about eight hours for examiners to search and judge a patent application. Still, many of these patents were upheld in courts and actively enforced, thus proving to many that software patents were a significant threat to innovation in the field of software. In addition, the US legal landscape has created business opportunities for so-called patent trolls, that do not produce or contribute anything themselves, but use patents to extract money from true innovators.

In this presentation IT-lawyer and patent attorney Arnoud Engelfriet will discuss software patents: what are they, how is it possible they are being granted, what do the courts say about software patents and how can software engineers and open source projects deal with them? If you think software patents are illegal in Europe or that open source can never infringe a software patent, you should definitely attend.

Room: Track 3 (right)
Day: Saturday
Time: 11:00 - 12:00 hrs

Wat is de 'open' generatiekloof? Het verschil tussen wat de arbeidsmarkt vraagt en wat de onderwijsinstellingen te bieden hebben.

Wat vraagt de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst? Recent onderzoek van The Linux Foundation laat zien dat 80 procent van de ondervraagde ICT-ers de komende vijf jaar (meer) gebruik wil gaan maken van het Linux-besturingssysteem. Maar als de vraag toeneemt, zullen er wél ICT-ers moeten zijn die om kunnen gaan met Linux en andere open source software. Op dit moment is er maar een klein deel dat hier kennis van heeft.

De kloof dreigt nog groter te worden. Emiel vertelt over de vicieuze cirkel waarin de werkgevers en de scholen terecht zijn gekomen. En tevens bespreekt hij enkele oplossingen die hij ziet om de cirkel te doorbreken. Als een belangrijke stap in de goede richting noemt hij de kersverse Linux certificering voor MBO-ers, LPI Linux Esssentials.

Daarnaast is hij zeer geintresseerd in mogelijke oplossingen die vanuit de bezoeker van de T-DOSE - Onderwijs-track worden aangedragen. Helpt u mee de 'open' generatiekloof te verkleinen? Kom dan naar deze interactieve presentatie.

Room: Track 1 (left)
Day: Saturday
Time: 12:00 - 13:00 hrs

About every year new tools for systems management are being released that fill a certain niche, or exploit the possibilities of configuration management by using yet another implemlentation language or a single compelling feature. And from a cynical point-of-view, Ansible is not different. However the design principles behind Ansible make it an exciting new alternative that simplifies and redefines systems management.

This presentation is not intended as a comparison to other alternative tools, but an open-minded look at what Ansible offers and how it shines, illustrated by an (undoubtedly risky) demonstration with real-life examples for provisioning and systems management.

Room: Track 2 (main)
Day: Saturday
Time: 12:00 - 13:00 hrs

Nagios is commonly used application to monitor applications and systems.

There are many solutions to configure nagios each with there advantages and disadvantages. Also there are a lot pluggins to monitor remote systems. Most of these tools and plugins require you to define a individual checks for every item you want to monitor.

Check_mk takes a totally different approach. It used a agent on every system which creates a lot of output for many standard checks and possible some system specific checks. This output is processed by check_mk on the central monitoring server and alarms are generated for values out of the configured boundaries. Also the performance data for most checks is stored in rdd files and available within nagios.

The advantages:
- Only one check needed per server
- Many standard checks without configuration
- Simple configuration

In this presentation we will present check_mk and the configuration we use at the moment. Check_mk and the default checks really helped us to configure nagios quick and find some until then undiscovered problems.

Room: Track 3 (right)
Day: Saturday
Time: 12:00 - 13:00 hrs

Total Cost of Ownership, hobby projecten, geen ondersteuning. Allerlei termen die naar voren komen om geen open source te hoeven gebruiken. Wij denken daar echter anders over. Aan de hand van een aantal voorbeelden kunnen we laten zien dat ook in het onderwijs open source prima toepasbaar is.
Waar moet je aan denken ? Hoe kun je het invoeren en hoe pak je dat aan ? Allerlei vragen die we gaan proberen te beantwoorden aan de hand van praktijk voorbeelden op een middelbare school.

Room: Track 2 (main)
Day: Saturday
Time: 13:00 - 14:00 hrs

Zentyal 3.0 will have a Samba4 implementation for drop-in replacement for Microsoft Active Directory.
Kerberos is used to address Linux clients.

This way Zentyal provides a transparent ict environment for Windows clients as well as linux clients.

In a presentation Jorge Salamero, one of the developers of Zentyal, will explain how Samba 4 and Kerberos is implemented in Zentyal 3.0

Room: Track 3 (right)
Day: Saturday
Time: 13:00 - 14:00 hrs

Over het gebruik van digitale media in het onderwijs is veel te doen. In zijn presentatie over 'De educatieve kinderstudio' laat Hans Sleurink zien dat het begrip 'media' een veel directere betekenis heeft dan doorgaans wordt aangenomen.

Mensen horen centraal te staan, ook als het gaat om digitale media. In de visie van Hans Sleurink komt dit tot uitdrukking in het begrip 'persoonlijke media'. Dit begrip speelt in zijn werk een belangrijke rol. Hij werkt aan een boek over dit onderwerp.

Vanuit zijn werk bij Media Update heeft hij vaak moeten constateren dat de inzet van ICT in het onderwijs wordt bepaald door de ICT-afdeling. Dat is vanuit historische ontwikkelingen verklaarbaar, maar niet de juiste weg. Leraren zouden vanuit een onderwijskundige visie moeten bepalen hoe en wanneer ICT-middelen worden ingezet. Daar moeten ze dan wel toe in staat worden gesteld. Gelukkig is er de afgelopen jaren verbetering te bespeuren. Toch moet de 'empowerment' van leraren nog veel sterker worden aangevat. In het project 'De educatieve kinderstudio' spelen zij een centrale rol.

In zijn presentatie zal Hans Sleurink ook laten zien hoe de multimediakit MUP One in elkaar zit en wat de multimediale mogelijkheden zijn.

Room: Track 1 (left)
Day: Saturday
Time: 14:00 - 15:00 hrs

Optiver is using many Open Source Tools like RRDTool, Puppet and Django in a somehow creative way. The presentation will focus of adapting the Open Source Tools to your own needs using examples with RRDTool, Puppet and Django.

RRDtool is the OpenSource industry standard, high performance data logging and graphing system for time series data. RRDtool can be easily integrated in shell scripts, perl, python, ruby, lua or tcl applications. Puppet is a configuration and management toolkit, with flexibility setup, rich features and ease of use. Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design.

Room: Track 2 (main)
Day: Saturday
Time: 14:00 - 15:00 hrs

Technology moves fast, most people are so busy they don't have time to keep up with what's new, or sometimes don't really understand the need for these tools, until they take 5 minutes and listen to somebody using them.

This talk will go over a bunch of unmissable open source system tools tools, some of them didn't even exist 2 years ago,

We won't spill which ones we'll cover .. but rest assured .. you'll learn a few

Room: Track 3 (right)
Day: Saturday
Time: 14:00 - 15:00 hrs

Een informele lezing over techniek en educatie in Nederland.

Room: Track 1 (left)
Day: Saturday
Time: 15:00 - 16:00 hrs

I would like to present LibrePlan to the public. LibrePlan is a collaborative tool to plan, monitor and control projects and has a rich web interface which provides a desktop alike user experience. All the team members can take part in the planning and this makes possible to have a real-time planning . LibrePlan is open source and you can download, install and customize it for free.

Room: Track 2 (main)
Day: Saturday
Time: 15:00 - 16:00 hrs

Presenting adhocr (abbreviation for Ad-hoc copy and run) as a simple, but powerful UNIX administrator tool. If you like to retrieve data or execute commands on lots of systems simultaneously then this tool is your friend. There is no need to exchange your ssh keys as the power behind adhocr is the expect tool (language). For example, it is plain easy to use adhocr to distribute your public ssh key to all your systems. The real power of adhocr is the central point of logging, which is perfect for 'grep'ing into stuff you're looking for.
You also have the ability to execute commands via the 'sudo su -' way, which is a blessing in environments where root is not permitted to login directly.
You can even use it monitoring your systems thanks to the powerful error catching.

Room: Track 3 (right)
Day: Saturday
Time: 15:00 - 16:00 hrs

Scratch is a graphical programming environment, where you program by clicking blocks together like you build with with Lego bricks. It was developed by the Lifelong Kindergarten Group of MIT and available through http://scratch.mit.edu/download .

In my talk I will focus on the educational underpinnings of Scratch. There is a strong relation with the sandbox where we played in at a age when learning was truly 24/7.

Room: Track 1 (left)
Day: Saturday
Time: 16:00 - 17:00 hrs

This presentation will demonstrate the power of unoconv, a tool that allows to convert and manipulate documents through the UNO LibreOffice interface on Linux, Windows and MacOS X.

We will explain the goals of the project, how it is being used and the various possibilities we hope to offer in the future.

Room: Track 2 (main)
Day: Saturday
Time: 16:00 - 17:00 hrs

When confronted with managing many systems, there are different ways to tackle this problem. Currently the most popular is configuration management, Puppet, Chef, CFEngine are the most popular. Each solution is different yet all look at a system from the configuration point of view. Another upcoming solution involves mass remote management using Ansible, Salt, Fabric. An other more ad-hoc approach is to use packaging systems or messaging systems to distribute commands or configurations. Depending on your needs, a specific approach may be better. This presentation will look over the different approaches, types and discuss them.

Room: Track 3 (right)
Day: Saturday
Time: 16:00 - 17:00 hrs

For the Edu-trac I would like to present a use-case of Zentyal server, implemented in Aragon, Spain on 80 schools.
http://www.zentyal.com/press/80-zentyal-linux-servers-are-deployed-in-ar...

This project was with cooperation of Zentyal SL, the company behind the software, and the government of Aragon.

If possible, I will also present the integration of Schooltool (http://www.schooltool.org/) and Chamilo (http://www.chamilo.org) in Zentyal server.
Both can be demonstrated in a live environment.
The talk will be held in Dutch by me.

Day: Sunday

Room: Track 2 (main)
Day: Sunday
Time: 10:00 - 11:00 hrs

One of the newest additions to systemd is the journal, a new logging framework with the goal of bringing Unix logging to the 21st century. It provides support for structured, indexed, robust, authenticated logging while integrating the multitude of system log sources we have into one. As it is a core component of systemd there might be a good chance you are already running it. In this talk I plan to give an overview on the Why?, the What? and the How? of the journal. I'll explain the technical background of systemd and provide you with a few examples how
you can make the journal work for you.

Room: Track 1 (left)
Day: Sunday
Time: 11:00 - 12:00 hrs

So you have a pile of files you want to put under version control. These days there are many systems to choose from: CVS, Subversion, Git, Perforce and Mercurial to name but a few. What is this Git thing that everybody is talking about? And what is distributed version control anyway? Let me take you on a small tour through Git, and then you can decide if that will be your next tool of choice. I'll be talking about getting your first commits in, using branches and I will show you how to work with a Git server.

The slides of this presentation can be downloaded here: [slides]

Room: Track 2 (main)
Day: Sunday
Time: 11:00 - 12:00 hrs

Against well crafted spam there is very little defence to be expected from the traditional ways of content scanning. For this reason the fight against spam and viruses is moving towards centralised anti-spam services that can use meaningful real-time statistics to recognise malicious content. Extensive use of techniques like honey-potting, statistical anomaly detection and cross-domain content analysis give these services a significant edge over stand-alone solutions in the market. The presentation will go into the advantages of several of these techniques and give insight in how they are used by Onlinespamfilter.

Room: Track 3 (right)
Day: Sunday
Time: 11:00 - 12:00 hrs

Als je werkt met een Debian of Ubuntu GNU/Linux computer, dan heb je
waarschijnlijk ooit "Add/Remove Programs" (PackageKit / gpk-application), of
Synaptic, aptitude of apt-get gebruikt om je Linux-systeem bij de tijd te
brengen. Deze programma's downloaden en installeren software in de vorm van
packages. In de workshop wordt uitgelegd hoe je zelf zulke packages kunt maken.
Als je software wilt gebruiken waarvoor (nog) geen package is, is het handig
ook die software die in de vorm van zo'n package te installeren; de software
integreert dan beter met je systeem. Als je zelf software schrijft, en je wilt
het leven makkelijk maken voor jezelf en anderen, dan ligt het voor de hand je
software in de vorm van een .deb aan te bieden.

Als je mee wilt doen aan de Debian packaging workshop, zorg dan dat je een
laptop meebrengt met een recente Debian of Debian-achtige (Ubuntu, Mint, ...)
installatie. Het is handig om, voordat je naar de zaal komt, de volgende
packages te installeren op je laptop:

packaging-dev svn-buildpackage

(Als het pakket "packaging-dev" niet beschikbaar is voor jouw systeem, dan kun
je in plaats daarvan de pakketten build-essential debhelper devscripts en
lintian installeren.)

Installeer verder eventueel nog:

debian-policy developers-reference gnu-standards cdbs git-buildpackage

. Kies verder vantevoren een pakket wat je graag zou packagen. Een pakket
waarvoor al een Debian package bestaat, en waar je graag aan zou werken kan
overigens ook. Het is aan te raden in beide gevallen de sources vantevoren te
downloaden naar je laptop.

Als laatste wordt je van harte uitgenodigd naar http://mdcc.cx/debian te kijken
voor het laatste nieuws, en naar het debian-packaging-svn-debhelper.txt
document waar de workshop op gebaseerd zal zijn.

Room: Track 1 (left)
Day: Sunday
Time: 12:00 - 13:00 hrs

How often do you ran into HR-people who only understand your technical certifications, and do not recognize your communicational skills? Just because you do not wear a tie doesn't mean you can't communicate with non-geeks.

You sure know your communication skills but how do you prove this? Emiel introduces a European certification model for soft skills. This model is already very popular in Austria and is now moving towards The Netherlands. He is very curious for your interest and ideas around the newest initiative. Behind this initiative you'll find the same people who represent the LPI certification in the Netherlands. Just as LPI Netherlands, this will be a non-profit community certification.

Will this initiative help you or will it be another useless paper? Emiel is open for all feedback. Come to the talk and discuss with Emiel about ECo-c. Check www.eco-c.eu (at this moment only in German) for more info.

Room: Track 2 (main)
Day: Sunday
Time: 12:00 - 13:00 hrs

Video4Linux is a fast-changing subsystem of the linux kernel where a lot of work is being done to support the complex video hardware of embedded systems. This presentation will give an overview of recent developments and the work that is planned for the near future.

Room: Track 3 (right)
Day: Sunday
Time: 12:00 - 13:00 hrs

Graag n slot van 2 uur als dat kan, in een ruimte met tafels.

Op
http://mdcc.cx/debian
staat n paper wat ik gebruik bij de presentatie.

Room: Track 2 (main)
Day: Sunday
Time: 13:00 - 14:00 hrs

This presentation takes a look at virtualization, with a specific view on containers. In the first part a small overview about containers, where they differ from virtual machines and para-virtualization. A short difference between LXC and OpenVZ, the two most popular container systems. In the second part an introduction to setup containers using LXC.

Room: Track 1 (left)
Day: Sunday
Time: 14:00 - 15:00 hrs

In 2010, Vector Fabrics, a high-tech startup in Eindhoven, deployed a unique service in the Amazon Cloud. The web service assisted programmers in parallelizing C/C++ code for multi-processor platforms. Two years later, Vector Fabrics completely abandoned the cloud and provided a similar service as a Desktop product. What happened?

This talk presents the case study of providing a compute intensive, yet interactive application in the cloud. As this is not a standard web service, we will dive into the gory details of preparing your own Linux images, provisioning, isetting up security, creating asynchronous servers, and monitoring the cloud. Think for example of the security challenge of allowing the user to upload their own C/C++ code. What havoc can a user wreak if his code executes in a cloud environment that is shared with other users?

Apart from presenting a number of best practices to roll your own Amazon-based compute service, we will carefully show the differences between a cloud and desktop-based product.

The slides of his presentation can be downloaded here: [slides]

Room: Track 2 (main)
Day: Sunday
Time: 14:00 - 15:00 hrs

Devicetree is marketed as the one ring to rule them all when it comes to non-discoverable hardware for linux on ARM. The problem with devicetree is that the complexity gets removed from the kernel and put into the bootloader.

This presentation shows how DT will be used on the beaglebone do support all the different expansion boards and combinations of those.

Room: Track 3 (right)
Day: Sunday
Time: 14:00 - 15:00 hrs

The Linux Professional Institute (LPI) want's to offer PBT LPI exams at T-DOSE.

LPI Certifications are globaly accepted certifications that are:
- Designed by a community of Linux professionals, volunteers, vendors and educators
- Challenging: if you don't know the subjects you won't pass
- Accessible and available at thousands of test centres around the world or at special events
- Of high quality: relying on critical input from numerous Linux experts and employing scientific and industry-recognized psychometric processes
- Distribution-neutral: verifying knowledge on any standard Linux system
- Relevant: surveying thousands to determine the skills that need to be tested
- Supported and sponsored by a large number of Linux companies and projects
- A certification the Linux community can respect and be proud of

At T-DOSE we want to offer certification for:
- Linux Essentials (€ 50,-)
- LPI 101, 102 (€ 90,-)
- LPI 201, 202 (€ 90,-)
- LPI 301 (€150,-)
- LPI 302, 303, 304 (€90,-)

Registration is possible using this link: https://lpievent.lpice.eu/index.php

Room: Track 1 (left)
Day: Sunday
Time: 15:00 - 16:00 hrs

Complex embedded systems can be built out of open-source software components. However, these have to be downloaded, cross-compiled, and installed in the target filesystem. Buildroot is a simple and efficient set of scripts that automates all these steps for Linux-based systems. It gives the developer the opportunity to select and configure the components he needs in a graphical interface. Buildroot then downloads a cross-compilation toolchain, downloads the selected components and their dependencies, compiles and installs everything into the chosen filesystem. In this talk, a concrete case study shows how this simplifies the development process. This talk shows how buildroot helps you to bring up a basic working system in less than a day, so that you can concentrate on developing your application.

Room: Track 2 (main)
Day: Sunday
Time: 15:00 - 16:00 hrs

2011 Finally saw the publication of the new C11 and C++11 standards. Both standards finally add multithreading to the standard language and libraries, fortunately in an interoperable way. Especially the C++11 standard adds some really neat ways that change the way programmers will think about multithreaded code.

Klaas will introduce the new features of both the C11 and C++11 languages and discuss how far gcc and clang are implementing the new standards.

Klaas is very enthusiastic about the new versions of both programming languages - it will make his professional life a lot easier.

Warning: this is a talk about updates to programming languages. Some people consider watching a still wet painting of growing grass to be more exciting.

The slides to his talk can be downloaded here:[slides]

Room: Track 3 (right)
Day: Sunday
Time: 15:00 - 16:00 hrs

The Linux Professional Institute (LPI) want's to offer PBT LPI exams at T-DOSE.

LPI Certifications are globaly accepted certifications that are:
- Designed by a community of Linux professionals, volunteers, vendors and educators
- Challenging: if you don't know the subjects you won't pass
- Accessible and available at thousands of test centres around the world or at special events
- Of high quality: relying on critical input from numerous Linux experts and employing scientific and industry-recognized psychometric processes
- Distribution-neutral: verifying knowledge on any standard Linux system
- Relevant: surveying thousands to determine the skills that need to be tested
- Supported and sponsored by a large number of Linux companies and projects
- A certification the Linux community can respect and be proud of

At T-DOSE we want to offer certification for:
- Linux Essentials (€ 50,-)
- LPI 101, 102 (€ 90,-)
- LPI 201, 202 (€ 90,-)
- LPI 301 (€150,-)
- LPI 302, 303, 304 (€90,-)

Registration is possible using this link: https://lpievent.lpice.eu/index.php

Room: Track 1 (left)
Day: Sunday
Time: 16:00 - 17:00 hrs

Introduction

Today, desktop environments on Linux are in a bad shape. Popular
environments like KDE or GNOME became extremely bloated, resources
hungry without clear vision what desktop environment should be.

To run the latest versions of KDE or GNOME, you will need powerful
hardware with good graphic card and latest drivers, a demands set by
modern 3D games. But, do you really need that just to surf the web or
edit the text?

Because of this, in a recent years, there is increased interest for
alternatives: Xfce, LXDE or Razor-Qt. But, these alternatives are
built on bloated base: Gtk+ and Qt toolkits. Both are quite heavy
libraries, depending on large number of external packages. They will
produce large binaries and increase compile time.

Just for comparison, you will compile Linux kernel much faster than
compile Qt from the source code.

1. Fixing current situation

In my talk, I will introduce EDE[1], a light desktop built on FLTK[2]
library. FLTK or Fast Light Toolkit is portable C++ GUI library with
good history in movie and graphics business.

EDE goals are to make desktop environment easy to use, easy to install
and to be light in resource usage, no matter which OS or device is
used. Also, it should be compatible with current desktops and be able
to use installed resources like icon themes, menus or sounds.

By using known desktop design paradigms, EDE does not try to
reinvent desktop metaphor. Desktop environment should be invisible
where user feels comfortable and can be focused on daily tasks,
instead of spending time tweaking or optimizing common desktop
elements.

The talk will mostly focus on EDE features, comparisons to
alternatives and demonstrate the short snippets of how fast and
easily user can extend it, using C++ or Scheme languages.

2. EDE and technology behind

For EDE is developed additionally library called edelib that comes with
a lot of goodies needed by modern desktop environment. Some of them
are:

* implementation of various freedesktop.org[3] standards
* custom FLTK widgets
* cross OS functionality
* full DBus[4] C++ binding

and some not common features, like builtin Scheme[5] interpreter.

With FLTK and edelib as the main dependencies, DBus is the only
requirement user must provide additionally. DBus is used for component
communication and there is a plan to provide it as optional
requirement, making EDE easy to port on different platforms.

Thanks to this approach from the start, EDE now happily works on
uncommon OS-es and devices like Minix, Zaurus or XBox.

Here are a couple of other facts:

2.1 C++ usage

EDE is written in C++ and this language is known for creating bloated
binaries with increased compilation time. For this reason, we are
trying to skip:

* exceptions
* STL and STL based code
* template abuse

By using these rules, compilation time is dramatically reduced and we
are assured the code will be compile-able even on old C++
compilers, making it easy to port on old or alien platforms.

2.2 Scriptable themes and meta-themes

While other desktops are relaying on XML or JSON to describe themes,
EDE uses full scripting language, Scheme[5]. With Scheme, user in
themes not only can describe how something looks like, but also
when. This theme snippet perfectly explains it:

;; Check if user have installed Tango icon theme and use it.
;; If not, fallback to default 'edeneu'.

;; theme common metadata
(theme.name "demo theme")
(theme.sample "preview.jpg")

;; this is actually a function
(defun guess-icon-theme ()
"Check if user has Tango icon theme."
(if (find-icon-theme "tango")
"tango"
"edeneu"
))

(theme.style "ede" [
foreground_color "dark slate gray"
background_color "mint cream"
font "sans 10"
icon_theme (guess-icon-theme) ;; this is a function call
])

EDE themes are at the same time meta-themes: you can bundle inside
single, global theme, a various application specific themes and the
best of all: they can interact with each other.

By using this design, EDE blends the difference between theming and
scripting, giving artists greater freedom to design look and behavior.

3. Future plans

While EDE in current state fulfills a large part of the mentioned
goals, it is not completed yet. Some of features I would like to see
are:

* platform independent easy to use package installer
* light and fast file and web browser
* more exposure of internals via DBus objects in Smalltalk style

There is already work on EDE internals exposure and recently was added
'DBus Explorer' tool, from where the user can debug, inspect and call
various object by simply clicking on them or writing Scheme code.

4. Where you can get it?

Currently EDE is not provided as standard package in popular
distributions, but you can easily find binaries for Ubuntu, Fedora or
FreeBSD on alternative repositories.

However, the user can download EDE from the project site[1] and build
it either manually or by running netinstall[6] script.

References

[1] http://edeproject.org
[2] http://www.fltk.org
[3] http://freedesktop.org
[4] http://dbus.freedesktop.org
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Scheme_%28programming_language%29
[6] http://edeproject.org/wiki/NetInstall

Room: Track 2 (main)
Day: Sunday
Time: 16:00 - 17:00 hrs

Plasma Active is a Free software system built to support a spectrum of devices. It is based on a well-known and proven Free software stack, and aims at providing a user experience that aligns with how people integrate devices into their (digital) life, rather than providing just a way to run applications on, all based on an entirely Free software system, open and hackable.

Plasma Active provides more than just a launcher for applications. For users, it is a system that models around his or her digital life. The concept of Activities organises the users' digital assets in a way unseen on current devices. For developers, Plasma Active provides an answer how to get their software onto the users' devices on their own terms, not dictacted by large corporations. Most importantly, Plasma Active is a system open to anyone's imagination.

A bit more than one year ago, the KDE community incepted the Plasma Active project, a concerted and holistic effort to crack open the market for devices and provide a Free software system beyond the desktop. Much has happened in the first year, the team has released two stable versions of the system, partnering with the Mer project has lead to a good number of devices supported and even a tablet device preinstalled with Plasma Active becoming available to customers around the world.

In his talk, Sebastian addresses a general audience and outlines concepts and achievements Plasma Active, and an outlook to what can be expected. Demoes round up his introduction.

Room: Track 3 (right)
Day: Sunday
Time: 16:00 - 17:00 hrs

Topic 1 headline:
flashrom: Run your BIOS/EFI/firmware updates under any free OS

Topic 1 abstract:
This talk is a short introduction to flashrom. You will learn about flashrom's features, the reliability promise, how to run a standard BIOS update and how to perform advanced recovery tricks and firmware dumping. Common pitfalls and future directions will be revealed, and you get to watch a live demonstration of a BIOS update without
rebooting.
flashrom is the open source utility of choice to identify, read, write, verify and erase flash chips. flashrom is commonly used to flash BIOS/EFI/firmware from a running Linux, *BSD, OpenSolaris and Mac OS X, but it also has the ability to reflash graphics cards, SATA controllers, network cards and one game console. A wide variety of external programmers is supported as well, from ultra-cheap homemade setups to high end commercial machines. Hotflashing and crossflashing complete the feature set.

Topic 2 headline:
coreboot: Bringing free firmware to a computer near you

Topic 2 abstract:
coreboot is a free firmware for x86 computers. It is designed as an extremely fast and lightweight alternative to BIOS and EFI (poweron to OS in <500 ms) while retaining the flexibility to boot any operating system. A few hundred desktop/server/embedded mainboards are supported, and a few select laptops are supported as well.
This talk will briefly introduce coreboot goals and current project status, and then jump right into a rollercoaster ride through laptop architecture (main processor and embedded controllers), x86 early initialization, coreboot architecture, reverse engineering, hardware debugging, and how to write coreboot support for your own hardware.
You'll get to know the various technical (no debug hardware available, ...) and non-technical (no datasheets, ...) roadblocks and how to overcome them. Whether you just want to understand how coreboot works and buy supported hardware or you want to port and install coreboot to your own hardware, this talk will give you all the info to get started.

coreboot and flashrom have the same roots (flashrom is a spinoff of coreboot) and we usually try to present both projects together because flashrom is needed to install coreboot on a mainboard and quite a few people have told us that a combined presentation is very appreciated.

Room: Track 2 (main)
Day: Sunday
Time: 17:00 - 17:15 hrs

Closing T-DOSE 2012 edition.